JUNGČIŲ DĖŽUTĖ DAB+U PRIETAISUI

(EXT2CP2)

Ypatybės

Aktyvuoja DAB+U prietaiso (DBU2GEN, DABU3GEN) „USB praleidimo“ funkciją.

  • USB jungtį galima naudoti neatjungus DAB+U
  • Kai aktyvi, DAB+U negroja
  • DAB+U prietaisas prijungiamas per USB ir jungčių dėžutę
  • Veikia kaip USB ilginamojo kabelio rinkinys
  • DAB+U prietaisą galima paslėpti toliau nuo akių (pvz., po prietaisų lenta)

Tinka tokiems prietaisams

Tinka tik 2-osios versijos DAB+U prietaisams (DBU2GEN, DBU3GEN)!