PRZYSTAWKA AUX DLA GATEWAY 500

(EXT1AB1)

Funkcje

Dodaje następujące funkcje do Gateway 500:

  • Wejście RCA AUX
  • przełącznik resetowania
  • przełącznik trybu
  • dioda statusu